GreenMix

Salg og rådgivning

Telefon 21 61 30 45

Telefon 21 61 30 40

GreenMix

Topdres til Greens. Produceret med ren kvartssand, har meget høj andel af grovsand, hvilket sikrer høj hydraulisk ledningsevne.

Matcher den amerikanske standard (USGA) for produkt til greens.


Produktet produceres over 3 mm sold, hvis det skal bruges til topdresning. Til vækstlag producerer vi en 6 mm vare.


GreenMix Vækslaget findes i flere varianter med forskellige typer organisk materiale